kontakt

Spoločnosť : SLOVKOR – M, s.r.o.
odborná správa registratúr a dlhodobá úschova
písomností (archivácie)

Počítačové služby
 
Konateľ: Vladimír Korček
Sídlo: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava 5
Konateľ v.z.: Ing. Katarína Preislerová
odborný pracovník správy registratúry
Miesto uloženia:  archív spoločnosti  Slovkor-M,s.r.o.  Račianska 103  831 02 Bratislava

Mobil:+421 903 411 077
           +421 903 235 621
E-mail: slovkor-m@slovkor-m.sk

archivk.mark@gmail.com

www.slovkor-m.sk
www.archivacie.sk
www.likvidovanie-dat.sk

FO:
Vladimír Korček – SLOVKOR-D
Ing.Katarína Preislerová-SLOVKOR-M