správa registratúry

Priebeh spolupráce :

 • rozsah agendy(zameranie množstva a roky vzniku spisov)
 • cenová kalkulácia(návrh)
 • dohoda ceny( množstevné zľavy až do 25 %)
 • zmluvný vzťah(zložiteľ – opatrovateľ)
 • preberací protokol(prevzatie agendy, odvoz  archív  Slovkor-M,s.r.o. – Račianska 103 BA)
 • faktúra(ojedinele zálohová)
 • triedenie, osignovanie, lokalizácia(chronologický alebo pertinenčný princíp)
 • uloženie(v pôvodnej úložnej jednotke ,eventuálne archívny box )
 • zoznamy agendy(obsah šanonu ,poradové číslo)
 • faktúra( splatnosť 7 – 14 dní)
 • archívne dokumenty(súčinnosť štátneho archívu)
 • vyraďovanie a skartácia(vyraďovací protokol, dôverná skartácia, skartačný protokol)

   

Zabezpečenie strediska :

 • bez prístupu priameho slnečného svetla
 • protipožiarne zabezpečenie
 • konštantná vlhkosť a teplota
 • zabezpečenie vrátnikom 24/7 a tromi uzamykateľnými barierami ku vstupu