cenník

Počet rokov úschovy Cena za 1 bcm A4 spisov od..
  1  0,13 € – 0,25 €
  5  0,83 €
13  3,85 €
42 80,00 €

Cenník služieb pre správu registratúry


Triedenie registratúrnych záznamov

13,28-26,55 EUR / bm – bežný meter A4
(podľa náročnosti) bcm –bežný centimrterA4

Dopravné náklady od 0,50 EUR /km

Konečná cena úschovy písomností sa stanoví dohodou
( kde je možné poskytnúť zľavy, až do 25 %, ktoré súvisia s možnou dlhodobou spoluprácou, rozsahom agendy a pod.)

Registratúrny poriadok a plán – ceno tvorba vychádza z členitosti organizačnej štruktúry spoločnosti, zo skutkového stavu registratúry a časovej náročnosti pri spracovaní metodikom správy registratúry./micro spoločnosti od 250 €

(Uvedené ceny sú konečné)

Cenník služieb pre likvidáciu dát pevných diskov   CHCEM VIDIEŤ CENNÍK