digitalizácia

UKÁŽKA REALIZÁCIE DIGITALIZÁCIE DOKUMENTOV

digitalizacia dokumentov

Požiadavky zadávateľa

Predmetom ponúkanej služby je digitalizácia dokumentov.

 • predpokladaný objem je približne 25 000 strán zákazníckej dokumentácie.                
 • Dokumenty sú formátu A4, štandardná kvalita papiera a tlače, tlačené jednostranne
 • Dokumenty sú vo forme voľných listov (resp. zamestnanci Slovkor-M zabezpečia prípravu dokumentov.
 • Pre jednoznačnú identifikáciu budú dokumenty označené čiarovým kódom 
 • V rámci zložky je jedindexacia dokumentovnotlivé dokumenty potrebné separovať a naskenovať ako samostatné dokumenty, pričom každému dokumentu treba atribúty. Pre účely tejto kalkulácie predpokladáme, že každému dokumentu budú priradené tri atribúty (napr. typ dokumentu, číslo dokumentu, dátum)
 • Spracované údaje budú dodané vo forme dátového súboru (xls, príp. Iný)
 • Technické parameter skenovania – 300 dpi. čiernobielo, dokumenty budú spracované OCR technológiou a uložené vo formáte pdf (obrázok so skrytým textom)
 • Miesto realizácie je pracovisko objednávateľa (v Bratislave)digitalizacia dokumentov 2

Objednávateľ zabezpečí:

 • Vhodné priestory a infraštruktúru (nábytok, elektrinu,..) na realizáciu služby
 • Výber dokumentácie určenej na digitalizáciu

Dodávateľ zabezpečí:

 • Prípravu dokumentácie na digitalizáciu v potrebnom rozsahu a čase, predovšetkým:

             – vybratie z obalov/šanónov

             – označenie šanónov a dokumentov čiarovými kódmi 

             – dstránenie spiniek tak, aby dokumenty určené na digitalizáciu boli pripravené vo forme voľných listov

             – pätné uloženie dokumentov po digitalizácia

 • Odborné konzultácie ohľadom dokumentov
 • Vytvorenie pracoviska v priestoroch dodávateľa
 • Technické a personálne zabezpečenie prevádzky pracoviska
 • Digitalizáciu a spracovanie dokumentov v zmysle požiadaviek uvedených v tomto dokumente:

             – naskenovanie pripravených dokumentov

             – OCR spracovanie dokumentov

             – indexovanie dokumentov

             – dodávka zdigitalizovaných dokumentov vo formáte pdf.